CSAG Mini Admin Training 2014

Announcement, Please Read

ขออภัยน้องๆ ที่รอการอบรมด้วยครับ เนื่องจากปัญหาด้านสถานที่ทำให้ทางเราจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมออกไปแบบไม่มีกำหนด ทั้งนี้น้องๆ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CSAG Community ขออภัยในการดำเนินงานครั้งนี้ด้วยครับ

Registration

@kmitl.ac.th